การแบ่งประเภทของไส้เดือน

เป็นการแบ่งตามที่อยู่อาศัยของไส้เดือนตามธรรมชาติหรือนิสัยการกิน ที่รู้จักประมาณ 6,000 ว่าชนิด แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 3 ประเภท

1 ไส้เดือนที่ชอบอยู่หน้าดิน

พวกนี้จะอาศัยอยู่บริเวณผิวดินจะไม่มีการขุดรูทำที่อาศัย สีของลำตัวจะมีสีเข้ม โคคูนจะมีมาก

2 ไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในดินชั้นบน

พวกนี้จะอาศัยอยู่ในชั้นดิน 5 – 30 เซนติเมตร สีลำตัวจะซีด โคคูนจะได้น้อยแต่การขยายพันธุ์จะได้ดีกว่า ชอบอยู่ในที่มีอินทรียวัตถุอยู่มากและต้องมีความชื้นเหมาะสม สามารถขุดโพรงในชั้นดินได้ดี

3 ไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในดินชั้นล่าง

จะพบในชั้นดินลึกประมาณ 3 เมตรขึ้นไป ไส้เดือนพวกนี้จะกินเศษซากพืช ซากอินทรียวัตถุในดิน ไส้เดือนประเภทนี้สามารถขุดโพรงได้ดีทำให้อากาศในดินมากขึ้น รากของพืชหาอาหารได้ง่านขึ้น ช่วยให้พืชมีการเติบโตดีขึ้น

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s